08.01.2020

Oświęcim. Informacja Urzędu Miasta Oświęcim w sprawie żłobka i przedszkola Fair Play w Oświęcimiu

Żłobek i przedszkole Fair Play przy ul. Szpitalnej

Na wniosek właścicielki prywatnego żłobka Fair Play przy ul. Szpitalnej, do którego uczęszczało 13 maluchów – w wieku do 3 lat – Prezydent Miasta Oświęcim podjął dzisiaj decyzję o jego zamknięciu. Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 miasto prowadzi rejestr takich placówek oraz je nadzoruje. Wczoraj pracownicy urzędu prowadzili tam kontrolę w związku z doniesieniami prasowymi o znęcaniu się nad dziećmi. Z wyjaśnień właścicielki wynika, że sprawa dotyczy dziecka powyżej 3 roku życia, objętego wychowaniem przedszkolnym. Edukację przedszkolną w Oświęcimiu nadzoruje Małopolskie Kuratorium Oświaty.
Właścicielka placówki złożyła również wniosek o wykreślenie z rejestru przedszkola Fair Play przy ul. Szpitalnej.