15.06.2021

Oświęcim. Inicjatywa pozbawienia biskupa Tadeusza Rakoczego tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim

Radni siedzą za stołami podczas sesji Rady Miasta Grupa radnych związana z Klubem Radnych Koalicja Obywatelska, Klubem Radnych Platforma.Nowoczesna oraz KWW KOS 2018 złożyła wniosek do przewodniczącego Rady Miasta o odebranie biskupowi seniorowi Tadeuszowi Rakoczemu tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcimia. W maju tego roku Stolica Apostolska po przeprowadzeniu postępowania nałożyła na niego karę za zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich. Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania. – Uważamy, że biskup swoimi działaniami naruszył dobre imię naszego miasta. Oświęcim jest miastem szczególnym, Miastem Pokoju, ośrodkiem licznych inicjatyw pokojowych, miejscem spotkań ludzi różnych narodowości bez względu na religię i przekonania, miastem, które z racji swojej historii winno piętnować wszelkie objawy przemocy. Na podstawie paragrafu 76 ust. 3 Statutu Miasta Oświęcim wnioskujemy o odebranie księdzu biskupowi tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim i przekazanie naszego wniosku do zaopiniowania przez Kapitułę Nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim – napisali radni w uzasadnieniu wniosku. Kapituła zaakceptowała wniosek. Radni zajmą się sprawą na najbliższej sesji, która odbędzie się 23 czerwca.
Biskup Tadeusz Rakoczy został Honorowym Obywatelem Miasta Oświęcimia w 2007 roku, na wniosek ówczesnego prezydenta miasta oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich.

Radni siedzą za stołami podczas sesji Rady Miasta