27.05.2022

Oświęcim. Inwestycje drogowe w dwóch dzielnicach miasta

Na pierwszym planie widać barierki i znak drogowy zakaz wjazdu na przebudowywaną ulicę KoszykowąW Oświęcimiu prowadzone są prace przy modernizacji ulicy Pod Borem i ulicy Koszykowej. Miasto Oświęcim przygotowało się do tych inwestycji wykonując wcześniej dokumentacje techniczne, jednocześnie konsultując ich zakres z Radami Osiedli Pod Borem oraz Dwory-Kruki. Przebudowa ulicy pod Borem obejmuje odcinek o długości około 710 metrów. Przy niej znajdują się domy oraz zabudowa usługowa. Nie ma jednak chodników, brakuje też kompleksowej kanalizacji deszczowej. Ulica jest tylko częściowo oświetlona. Zakres prac polega między innymi na poszerzeniu drogi, budowie chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci ciepłowniczej, wodociągowej i elektroenergetycznej. Zaplanowane też nową zieleń. Ulica Pod Borem łączy się z drogą krajową 44 oraz stanowi dojazd z drogi powiatowej do drogi gminnej, obsługującej tereny strefy gospodarczej. Inwestycja ma kosztować niemal 4,4 mln zł, a zakończy się wiosną przyszłego roku.
Ulica Koszykowa w Dworach, która stanowi połączenie ul. Zwycięstwa z obwodnicą północną jest modernizowana na 470 – metrowym odcinku. Ponadto zostanie wykonana 240-metrowa boczna część tej drogi. Wybudowane zostaną pobocza, przebudowane będą skrzyżowania, zjazdy do posesji, oświetlenie uliczne oraz sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Będą też nowe nasadzenia. Droga zostanie odwodniona. Ten zakres prac będzie kosztował ponad 2,95 mln zł. Inwestycja jest realizowana w cyklu dwuletnim, a jej efekty będą widoczne wiosną 2023 roku. Obie drogi są modernizowane z wykorzystaniem pieniędzy z funduszy rządowych.

Koparka pracuje przy przebudowie ul. Pod Borem

Na pierwszym planie widać barierki i znak drogowy zakaz wjazdu na przebudowywaną ulicę Koszykową