11.12.2017

Oświęcim. Jakość powietrza w mieście będzie monitorowana

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zakupiło trzy czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza, które zaczną działać od 15 grudnia. Urządzenia znajdą się na osiedlu Chemików, w Starym Mieście i na Zasolu. Lokalizację dobrano tak, aby pomiary prezentowały różne typy zabudowy i zanieczyszczeń spalinami. Czujniki mierzą stężenie pyłów PM1, PM2,5 i PM10. Pomiary pozwolą na rzeczywistą ocenę stanu jakości powietrza w poszczególnych częściach Oświęcimia. Wyniki będą dostępne na stronie www.looko2.com na także na stronie PEC i Urzędu Miasta. – Nie mamy w Oświęcimiu stacji monitoringu, a chcemy wiedzieć, jakim powietrzem oddychamy – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. – Stąd zrodził się pomysł zakupu czujników pomiaru jakości powietrza przez naszą spółkę miejską. Staramy się w różny sposób ograniczać niską emisję poprzez dotacje na wymianę pieców, termomodernizację budynków miejskich czy inwestycje Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Również strażnicy miejscy kontrolują, czym palimy w domowych piecach. Ważne jest też, abyśmy podnosili świadomość nas wszystkich, mieszkańców Oświęcimia, czym oddychamy i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie i jakość życia – dodaje.
  Oświęcim może mieć jeszcze czwarty czujnik. Grupa mieszkańców zgłosiła nasze miasto do konkursy Avivy „Wiem, czym oddycham”. W ramach akcji zainstalowanych zostanie 150 czujników w całej Polsce, w tym 100 będzie w tych w miejscach, które zdobędą największą liczbę głosów w konkursie. O lokalizacji 50 czujników zdecyduje Komisja konkursowa. 
Zachęcamy mieszkańców do oddania głosu na czujnik pomiaru jakości powietrza w Oświęcimiu przy placu Jana Skarbka 2. https://wiemczymoddycham.pl/ranking

Głosować można do 22 grudnia 2017 roku.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zakupiło trzy czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza, które zaczną działać od 15 grudnia. Urządzenia znajdą się na osiedlu Chemików, w Starym Mieście i na Zasolu. Lokalizację dobrano tak, aby pomiary prezentowały różne typy zabudowy i zanieczyszczeń spalinami. Czujniki mierzą stężenie pyłów PM1, PM2,5 i PM10. Pomiary pozwolą na rzeczywistą ocenę stanu jakości powietrza w poszczególnych częściach Oświęcimia. Wyniki będą dostępne na stronie www.looko2.com na także na stronie PEC i Urzędu Miasta. – Nie mamy w Oświęcimiu stacji monitoringu, a chcemy wiedzieć, jakim powietrzem oddychamy – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. – Stąd zrodził się pomysł zakupu czujników pomiaru jakości powietrza przez naszą spółkę miejską. Staramy się w różny sposób ograniczać niską emisję poprzez dotacje na wymianę pieców, termomodernizację budynków miejskich czy inwestycje Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Również strażnicy miejscy kontrolują, czym palimy w domowych piecach. Ważne jest też, abyśmy podnosili świadomość nas wszystkich, mieszkańców Oświęcimia, czym oddychamy i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie i jakość życia – dodaje.
  Oświęcim może mieć jeszcze czwarty czujnik. Grupa mieszkańców zgłosiła nasze miasto do konkursy Avivy „Wiem, czym oddycham”. W ramach akcji zainstalowanych zostanie 150 czujników w całej Polsce, w tym 100 będzie w tych w miejscach, które zdobędą największą liczbę głosów w konkursie. O lokalizacji 50 czujników zdecyduje Komisja konkursowa. 
Zachęcamy mieszkańców do oddania głosu na czujnik pomiaru jakości powietrza w Oświęcimiu przy placu Jana Skarbka 2. https://wiemczymoddycham.pl/ranking

Głosować można do 22 grudnia 2017 roku.

W przyszłym roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie planuje zainstalować mobilną stację pomiarową wyposażoną w czujnik pobierający pył zawieszony PM10. Urządzenie pozwoli na całoroczne manualne pomiary stężenie pyłu i zawartego w nim benzo(a)pirenu. Stacja stanie na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema w styczniu 2018 roku. Cykl pomiarowy zakończy się w grudniu 2018 roku. Wyniki będą prezentowane na stronie internetowej WIOŚ: monitoring.krakow.pios.gov.pl