23.04.2021

Oświęcim. Jesteś najemcą mieszkania komunalnego? Możesz go wykupić po preferencyjnej cenie

Budynek komunalny przy ul. NideckiegoPrzypominamy, że do 31 maja można złożyć wniosek o wykup mieszkania komunalnego z 30 – proc. bonifikatą. O tym, że warto to zrobić świadczą ostatnie wyceny. Średnia cena 1 m kw. według dotychczasowych operatów szacunkowych wnioskowanych mieszkań wynosi 4191 zł. Tak więc z 30-procentową zniżką będzie można nabyć mieszkanie komunalne za około 2930 zł za m kw. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z wykupem.  Do momentu spisania umowy notarialnej najemca mieszkania może wycofać się z takiego zamiaru.
Sprzedażą objęte są mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych lub w bloku przy ul. Nideckiego od numerów 28 do 36. Najemcy, którzy chcą skorzystać z ulgi powinni złożyć wniosek do Urzędu Miasta lub Zarządu Budynków Mieszkalnych w formie papierowej, elektronicznej lub przesłać go pocztą oraz przystąpić do umowy notarialnej w określonym przez miasto terminie.Wniosek Sprzedaż Mieszkania 11.02.2021

Muszą jednak być najemcą mieszkania na koniec ubiegłego roku na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, a także nie korzystać z dodatku mieszkaniowego czy z umorzenia czynszu całkowitego lub częściowego w okresie jednego roku przed złożeniem wniosku o jego wykup. Osoba, która chce wykupić mieszkanie nie może zalegać z płatnościami czynszu i podatku lokalnego oraz opłat lokalnych.
Wykup obejmuje sprzedaż mieszkania wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem.
Więcej informacji można uzyskać w w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta tel. 33 842 92 20 lub 33 842 92 17.

Wniosek

Budynek komunalny przy ul. Nideckiego