10.06.2021

Oświęcim. Kajakami po Sole

Kobieta i mężczyzna płyną kajakiem, w głębi widać most PiastowskiW niedzielę, 13 czerwca, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na rejsy kajakowe. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają wykwalifikowani ratownicy Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” Andrychów zapewnia odpowiedni sprzęt.
Wypożyczalnia na bulwarach czynna będzie od godziny 12 do godziny 17. Bilet za miejsce w kajaku wynosi 12 złotych, a ulgowy 8 zł. Osoby małoletnie mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci poniżej piątego roku życia nie mogą korzystać z atrakcji. Liczba kajaków jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania spływów z powodu niesprzyjających warunków pogodowych czy nieodpowiedniego poziomie wody w Sole.

Kobieta i mężczyzna płyną kajakiem, w głębi widać most Piastowski