16.03.2020

Oświęcim. Komunikat dla przedsiębiorców

Budynek urzędu miasta

Urząd Miasta informuje, że wszelkich wpisów i zmian w systemie Centralnej Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej dokonać można samodzielnie – elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: https://wws.ceidg.gov.pl– bez potrzeby wizyty w urzędzie.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku przez profil zaufany, wpisy do CEIDG dokonywane będą na podstawie wniosku w formie papierowej, wypełnionego odręcznie przez przedsiębiorcę lub wniosku roboczego tj. wypełnionego i wydrukowanego bezpośrednio z CEIDG.
W przypadku trudności związanych z wypełnianiem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 33 84 29 315 lub 33 84 29 306.