18.12.2019

Oświęcim. Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Mapa obrazująca prognozowane zanieczyszczenie powietrza PM10

Prognozowane na 19.12.2019 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: oświęcimski, wadowicki, krakowski, wielicki, bocheński i miasto Kraków.

Mapa obrazująca prognozowane zanieczyszczenie powietrza PM10