13.07.2020

Oświęcim. Konsultacje Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

LogoOd początku lipca prowadzone są konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1787055,konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-malopolskiego.html oraz pod adresem http://www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem:  http://www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Font Resize
Contrast