26.05.2022

Oświęcim. Konsultacje “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2022 -2023”

Na zdjęciu widać fragment azbestowego dachuTrwają konsultacje ” Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Oświęcimia na lata 2022 -2032″, które zakończą się 15 czerwca. Z projektem dokumentu można zapoznać się zapoznać na stronie Urzędu Miasta Oświęcim
Uwagi i wnioski do zawartych w nim treści można wnosić w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: aleksandra.kowalczyk@um.oswiecim.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą uwzględniane. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Prezydent Miasta Oświęcimia.

 

Obwieszczenie

Formularz złoszenia uwag

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Oświęcimia na lata 2022-2032_