24.06.2021

Oświęcim. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Oświęcimia do 2030 roku

Zielone drzewo na tle zmieniającej się pogody oraz glebyPlan jest przygotowany z myślą o adaptacji miasta do zmian klimatu oraz zapewnieniu wysokiej jakości życia mieszkańców w zmieniających się warunkach. Oceniono w nim podatność miasta na zmiany klimatu, wykonano analizę ryzyka związanego z tymi zmianami oraz zaproponowano działania adaptacyjne.
Projekt Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Formularz Konsultacyjny MPA

Konsultacje społeczne będą przeprowadzane od 24 czerwca do 15 lipca. Pisemne uwagi, propozycje i opinie można złożyć do 15 lipca  osobiście w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim w godzinach pracy Urzędu, przesłać na adres: Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub w formie elektronicznej na adres mailowy: magdalena.ptaszynska@um.oswiecim.pl wpisując w tytule wiadomości: “Projekt MPA Oświęcim – konsultacje społeczne”.

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy do zapoznania się z projektem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu w wersji papierowej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2.

Projekt Miejskiego Planu Adaptacji Do Zmian Klimatu Dla Miasta Oświęcim

Formularz Konsultacyjny MPA

Grafika: serwisy. gazetaprawna.pl