11.01.2021

Oświęcim. Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Oświęcimiu na lata 2021-2026

Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w OświęcimiuPrezydent Miasta Oświęcim zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane podmioty do konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026. Dokument został opracowany w oparciu o zgromadzone dane, w tym wypełnione ankiety i Karty projektu, które zostały pozyskane od mieszkańców Oświęcimia, a także organizacji pozarządowych czy instytucji. Do 1 lutego można przekazać swoje uwagi i opinie odnośnie zapisów zawartych w dokumencie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu:
– osobiście w siedzibie oświęcimskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  ul. Jana III Sobieskiego 15B
– listownie na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim
– elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: mops.strategia@oswiecim.biz
Osoby do kontaktu:
Sylwia Stańczyk – tel. 33 847 90 20
Marzena Nawracaj – tel. 33 844 73 96