18.06.2021

Oświęcim. Konsultacje uchwały Rady Miasta w sprawie zakazu palenia węglem w Oświęcimiu

Stary piec na węgielZarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia w mieście Oświęcim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 14 lipca 2021 r. poprzez formularz dostępny pod adresem,  pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Projekt uchwały dostępny jest pod adresem, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57 w Krakowie, I piętro, pok. 21, w godz. 8– 16 od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Najważniejsze założenia uchwał antysmogowych

Uchwała Rady Miasta Oświęcim