07.04.2020

Oświęcim. Koronawirus. Reorganizacja SOR-ów i izb przyjęć

Strażacy rozkładają namiot przed szpitalem do segregacji pacjentów

Wojewoda Małopolski wydał dzisiaj polecenie, w którym nakazuje 38 małopolskim szpitalom samorządowym i państwowym do wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała u pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na jego teren. Reorganizację przejdą też SOR-y i izby przyjęć.
– Wprowadzamy obowiązek badania temperatury u pracowników szpitali w momencie wejścia na ich teren. Druga kwestia to konieczność reorganizacji SOR-ów i izb przyjęć, tak by oddzielić pacjentów z objawami COVID-19 od pozostałych osób. W tych działaniach reorganizacyjnych dyrektorom szpitali pełnym wsparciem służyć będzie Państwowa Straż Pożarna, która udostępni swoje namioty. Do dyspozycji będą także namioty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystko to po to, by jeszcze dodatkowo uszczelnić system i w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko zakażeń w szpitalach – mówi wojewoda Piotr Ćwik.

Fot.Małopolski Urząd Wojewódzki
Z kolei szpitale prowadzące izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe, których jest Małopolsce 30 zostały zobowiązane do przeorganizowania ich pracy w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z objawami choroby COVID-19 od innych osób przebywających na izbach przyjęć lub SOR-ach. Taka „brudna” izba przyjęć ma zminimalizować ryzyko zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w obrębie szpitali. Wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 mających charakterystyczne objawy zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu z SOR-em lub izbą przyjęć.
Szpitale mogą te zmiany wprowadzić w oparciu o namioty przygotowane przez Państwową Straż Pożarną lub inne dostępne środki techniczne.

POLECENIE 26

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Strażacy rozkładają namiot przed szpitalem do segregacji pacjentówStrażacy rozstawiają namiot do segregacji pacjentów szpitala

 

 

 

 

Font Resize
Contrast