01.03.2021

Oświęcim. #LiczySięKażdy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

Na ulotce widać rodzinę. Jest też informacja o rozpoczynającym się 1 kwietnia spisieW całej Polsce, 1 kwietnia, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:
• samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
• w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
• w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie: tel.: +48 12 42 04 050, e‑mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.
lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym. W Oświęcimiu Dorota Steczek – 33 84 29 306 lub Katarzyna Tarłowska – 33 84 29 309, e-mail sekretariat@um.oswiecim.pl

Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
• urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
• urzędy wojewódzkie,
• urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.
Stanowisko do samospisu w Oświęcimiu mieścić się będzie w budynku Urzędu Miasta Oświęcim ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 14. Samospisu będzie można dokonać po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu tel. 33 84 29 306; 33 84 29 309, e-mail sekretariat@um.oswiecim.pl
Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać:
na stronie internetowej
– w Gminnym Biurze Spisowym kontaktując się z Dorotą Steczek – 33 84 29 306 lub Katarzyną Tarłowską – 33 84 29 309,
– w Wojewódzkim Biurze Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e‑mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.
– a od 15 marca 2021 r. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Na ulotce widać rodzinę. Jest też informacja o rozpoczynającym się 1 kwietnia spisie