08.01.2016

Oświęcim ma budżet na 2016 rok. Wydatki na inwestycje to ponad 35, 5 mln zł

 Znany jest już budżet miasta na 2016 rok. Dokument, który pozwala na sprawne zarządzanie finansami miasta został przyjęty 23 grudnia ubiegłego roku. Tegoroczne dochody planowane są w wysokości ponad 158 milionów złotych, a wydatki na poziomie ponad 169 milionów złotych. – Budżet podobnie, jak w ostatnich latach, jest prorozwojowy – ocenia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. – Zakładamy większe wpływy z podatku od nieruchomości, z tych inwestycji, które w minionym roku powstały w Firmie Chemicznej Synthos. Dlatego możemy zaplanować większe wydatki. Pozyskaliśmy też pieniądze zewnętrzne, które pozwolą wykonać więcej inwestycji – wyjaśnia. A te będą na rekordowym poziomie i wyniosą 35,5 mln zł. 

 

Fot. Archiwum 

 Znany jest już budżet miasta na 2016 rok. Dokument, który pozwala na sprawne zarządzanie finansami miasta został przyjęty 23 grudnia ubiegłego roku. Tegoroczne dochody planowane są w wysokości ponad 158 milionów złotych, a wydatki na poziomie ponad 169 milionów złotych. – Budżet podobnie, jak w ostatnich latach, jest prorozwojowy – ocenia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. – Zakładamy większe wpływy z podatku od nieruchomości, z tych inwestycji, które w minionym roku powstały w Firmie Chemicznej Synthos. Dlatego możemy zaplanować większe wydatki. Pozyskaliśmy też pieniądze zewnętrzne, które pozwolą wykonać więcej inwestycji – wyjaśnia. A te będą na rekordowym poziomie i wyniosą 35,5 mln zł. 

 

Fot. Archiwum 

– Kluczową inwestycją będzie kontynuacja przebudowy pływalni. Mamy na to 18 mln zł, co stanowi połowę planowanych środków na inwestycje. Na obwodnicę północną, którą realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanowaliśmy ponad 2,7 mln zł. Przebudowy drogi doczekają się mieszkańcy z ul. Krzywej na Zasolu. W tej części miasta powstanie park na niezagospodarowanym do tej pory terenie tzw. trójkąta bermudzkiego. Na tę inwestycję mamy pieniądze z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – wylicza prezydent. Rozpocznie się też przebudowa ul. Zajazdowej. W tym roku ruszy też budowa hali przy Zespole Szkół nr 1, która zakończy się w 2018 roku. Na temat tej inwestycji mówiło się od dawna w środowisku sportowym i szkolnym. Miasto dołoży się też do przebudowy dróg powiatowym. W 2016 roku wyremontowana zostanie ul. Szpitalna, rozpocznie się też modernizacja ul. Słowackiego, a zakończy w 2017 roku. Zaplanowane zostały też inne drobne inwestycje, jak przebudowa chodników wewnątrz osiedli, altan śmietnikowych czy wiat przystankowych.
W budżecie zabezpieczone są też inne wydatki, które samorząd jest zobowiązany zapewnić do sprawnego zarządzania miastem. Są więc pieniądze na utrzymanie porządku i czystości, na pomoc społeczną, oświatę, gospodarkę mieszkaniową, sport, kulturę i zdrowie.
Najważniejsze wydatki budżetu:

– dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – to ponad 46,7 mln zł, co stanowi 28 proc. wydatków budżetu ogółem.

– dział 600 – Transport i łączność – ponad 23 mln zł , co stanowi ponad 13 proc. wydatków budżetu ogółem 

– dział 852 – Pomoc społeczna – ponad 20,6 mln zł, co stanowi ponad 12 proc. wydatków budżetu ogółem

– dział 851 – Ochrona zdrowia – 1,3 mln zł, co stanowi około 1 proc. wydatków budżetu ogółem

– dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ponad 12,9 mln zł, co stanowi ponad 8 proc. wydatków budżetu ogółem 

– dział 750 – Administracja publiczna – ponad 13,5 mln zł, to około 8 proc. wydatków budżetu ogółem
 

– dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ponad 1,6 mln zł, co stanowi około 1 proc. wydatków budżetu ogółem

– dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 12,1 mln zł , co stanowi ponad 7 proc. wydatków budżetu ogółem 

– dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 7,8 mln zł, co stanowi ponad 4 proc. wydatków budżetu ogółem

– dział 926 – Kultura fizyczna – ponad 25 mln zł,  stanowi około 15 proc. wydatków budżetu ogółem 

W budżecie na 2016 rok jest 76.596 zł na dotację do PWSZ. Ponadto utworzono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w wysokości 300 tys. zł. Są też pieniądze na promocję miasta podczas Life Festival Oświęcim 2016 i rozgrywek sportowych, a także dotacje dla organizacji pozarządowych i Młodzieżowej Rady Miasta.