10.01.2020

Oświęcim. Małopolska-tu technologia staje się biznesem. Organizatorzy mogą ubiegać się o wsparcie na wydarzenia i spotkania technologiczne

Młody człowiek przed laptopemOrganizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych, a także przedsięwzięć w branży kreatywnej już od 2 stycznia mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa, w ramach ósmej edycji programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.
Głównym celem programu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności. Wydarzenia służą także nawiązywaniu kontaktów biznesowych przez osoby i firmy, działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych, jak również rozwojowi przedsiębiorczości w Małopolsce.
Pula środków przeznaczonych na realizację konkursowych pomysłów wynosi 500 tys. zł. Zainteresowani mogą składać oferty do 24 stycznia 2020 roku.

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:
wydarzeń i spotkań technologicznych takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe itp.,
wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.
W konkursie oferty mogą składać NGO-sy będące organizatorami wyżej wymienionych wydarzeń oraz spotkań, w tym:
podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, których celem jest rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii,
podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych.
Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. BIP Malopolska
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych oferentów:14 stycznia 2020 roku o godz. 11 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, Kraków, sala 414, IV piętro). Tematem będą zasady udziału w konkursie, wymagane dokumenty, zasady realizacji zadań oraz ich rozliczania. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, ale wymagana jest wcześniejsza elektroniczna rejestracja https://www.malopolska.pl/spotkanie_informacyjne
Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany od 2013 roku. W ramach dotychczasowych siedmiu edycji programu dofinansowano ponad 120 przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 100 tys. osób. Wśród wspieranych wydarzeń były m.in. Smogathon, TEDxKazimierz, #digital fest, program pre-akceleracyjny Dragons Cave, warsztaty InnoMaker.