21.06.2017

Oświęcim. Miasto docenione za współpracę z organizacjami pozarządowymi

 

Oświęcim zajął drugie miejsce w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy. To już 10 edycja rankingu, który ma nagradzać i promować najlepsze przykłady partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Ideą konkursu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami non-profit w Województwie Małopolskim. Przy ocenie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana jest m. in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań.

 

Fot.Regina Korczak-Watycha

 

Oświęcim zajął drugie miejsce w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy. To już 10 edycja rankingu, który ma nagradzać i promować najlepsze przykłady partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Ideą konkursu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami non-profit w Województwie Małopolskim. Przy ocenie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana jest m. in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań.

 

Fot.Regina Korczak-Watycha

Laureatami tegorocznej edycji konkursu są:
I miejsce Urząd Miejski w Starym Sączu
II miejsce – Urząd Miasta Oświęcim
III miejsce – Urząd Miasta Nowy Targ
wyróżnienie – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

 Konkurs Małopolskie Wektory Współpracy od dziesięciu lat realizowany jest przez MISTiA we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie urzędy miast, gmin oraz starostwa powiatowe z Małopolski.

W Kapitule konkursu zasiadali:
 Iwona Bilska – burmistrz Miasta Jordanowa
prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska – Instytut Spraw Publicznych UJ
dr hab. Andrzej Bukowski – Instytut Socjologii UJ
 Małgorzata Dulak – koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi, UMWM
Mariusz Kusion – Małopolska Rada Pożytku Publicznego
prof. Janusz Majcherek – Instytut Socjologii i Filozofii UP
Anatol Władyka – FRDL MISTiA

 

fot: Regina Korczak-Watycha