19.03.2019

Oświęcim. Aktualizacja. Miasto odwołało się od decyzji kuratora oświaty. Zobacz postanowienie kuratorium i zażalenie Prezydenta Miasta

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w swoim postanowieniu negatywne zaopiniowała zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Klementyny Tańskiej – Hoffmanowej. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Miasta 1 marca. Stanowisko kuratorium nie wyczerpuje drogi prawnej, jaka w tym przypadku przysługuje miastu. Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut po zapoznaniu się z postanowieniem kuratorium zdecydował o złożeniu zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej, który może nakazać ponowne rozpatrzenie sprawy przez Małopolską Kurator Oświaty albo podtrzyma jej decyzję. Oznacza to, że proces likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 nie został zatrzymany. Uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 Rada Miasta podjęła na sesji 30 stycznia. Miasto prowadzi już procedurę przetargową związaną z przygotowaniem koncepcji adaptacji budynku szkoły na potrzeby żłobka. W Oświęcimiu jest duże zapotrzebowanie na opiekę dla maluchów w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Postanowienie kuratorium Kuratorium

Zażalenie prezydenta Zażalenie PM