01.04.2015

Oświęcim – miasto pogranicza. Powstaje monografia Oświęcimia

 

Oświęcim to jedno z najstarszych miast w Polsce. I chociaż prawa miejskie otrzymał w XIII wieku, to jego dzieje nie doczekały się jeszcze historycznej monografii. Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej, a także Klub Oświęcimska Starówka, podejmowały starania opracowania takiego dokumentu, ale ostatecznie nie udało się ich sfinalizować. Powstała jedynie Kronika Oświęcimia, a badaniem dziejów miasta zajęła się Elżbieta Skalińska – Dindorf. Na jej kartach prezentowane są fakty z historii Oświęcimia od czasów najdawniejszych aż do roku 2003. – Przygotowania do powstania monografii miasta Oświęcimia rozpoczęliśmy już w zeszłym roku – mówi Wioletta Oleś dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

 

Oświęcim to jedno z najstarszych miast w Polsce. I chociaż prawa miejskie otrzymał w XIII wieku, to jego dzieje nie doczekały się jeszcze historycznej monografii. Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej, a także Klub Oświęcimska Starówka, podejmowały starania opracowania takiego dokumentu, ale ostatecznie nie udało się ich sfinalizować. Powstała jedynie Kronika Oświęcimia, a badaniem dziejów miasta zajęła się Elżbieta Skalińska – Dindorf. Na jej kartach prezentowane są fakty z historii Oświęcimia od czasów najdawniejszych aż do roku 2003. – Przygotowania do powstania monografii miasta Oświęcimia rozpoczęliśmy już w zeszłym roku – mówi Wioletta Oleś dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

– Powołaliśmy radę, a następnie kolegium redakcyjne dla potrzeb przyszłego wydawnictwa – wyjaśnia.

 Opracowaniem monografii zajmą się: dr hab. Bożena Czwojdrak, dr hab. Kazimierz Miroszewski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr hab. Piotr Węcowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół naukowców zaprosił do współpracy wybitnych badaczy z uczelni krakowskich (Uniwersytet Jagielloński, Pedagogiczny, Uniwersytet Jana Pawła II), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Dołączyli do nich także oświęcimscy znawcy dziejów miasta. – Osoby biorące udział w projekcie gwarantują rzetelność badań, a schemat problemowy, jaki przyjęto w planowanej książce, a nie jak w większości tego typu opracowań chronologiczny, pozwoli na lepszy odbiór przez potencjalnego czytelnika. – Oświęcim ma tego pecha, że nie zalicza się ani do Śląska, ani do Małopolski. Trudno znaleźć w jakimkolwiek opracowaniu dziejów Śląska czy Małopolski więcej niż kilka zdawkowych informacji o mieście – mówi dr Bożena Czwojdrak. – I tutaj przed wszystkim chcielibyśmy się na tym skupić. Pokazać miasto przez pryzmat wieków, od czasów najdawniejszych do lat 50. XX. wieku. Jak to miasto się zmieniało, kształtowało. Jak ścierały się tu wpływy śląskie i małopolskie. Aby pokazać z całkiem innego punktu jak tworzył się Oświęcim. Oczywiście kiedy istniało księstwo oświęcimskie, będziemy się zajmować trochę szerzej tematem przez pryzmat księstwa – zdradza.
Monografia będzie zatytułowana „Oświęcim – miasto pogranicza”, a jej wydanie planowane jest w 2018 roku.