03.04.2024

Oświęcim. Miasto wspiera renowację zabytków

Odnowione wejście do sanktuariumMiasto przeznaczyło 50 tys. zł dotacji do rewitalizacji Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Umowę w Urzędzie Miasta podpisali prezydent Janusz Chwierut i dyrektor Zgromadzenia Salezjańskiego w Oświęcimiu ks. Łukasz Krysmalski. Oświęcimskie sanktuarium jest jednym z ważniejszych i najstarszych zabytków w mieście. Od kilkunastu lat salezjanie odnawiają kolejne fragmenty kościoła z wykorzystaniem pieniędzy zewnętrznych,  w tym  z miasta  oraz składek wiernych. – Dotację przeznaczymy na konserwację dolnej części elewacji południowej przy kancelarii, prace przy tym fragmencie murów kosztują 108 tys. zł. Pozostałą kwotę musimy dołożyć ze środków własnych. Będziemy też próbować pozyskać pieniądze z innych źródeł – mówi dyrektor Zgromadzenia Salezjańskiego w Oświęcimiu ks. Łukasz Krysmalski. Dodaje też, że trwają przygotowania do dokończenia renowacji murów nad kancelarią. – W ubiegłym roku udało się zrobić część robót, które kosztowały około 500 tys. zł, na dokończenie czekają jeszcze dwa okna i skarpa, a koszt tych prac oszacowano na 250 tys. zł. Mamy już 120 tys. zł z Województwa Małopolskiego, złożyliśmy też wnioski do Funduszu Kościelnego, do ministerstwa oraz do powiatu i mam nadzieję, że znajdą się środki, które pozwolą nam zamknąć ten etap prac. Prace w tej części planujemy przeprowadzić od czerwca do października, aby połowa murów elewacji południowej była skończona – wyjaśnia.
Pozostała część południowej elewacji wzdłuż placu św. Jacka i część północna świątyni też wymaga renowacji. Salezjanie mają już przygotowane projekty, kosztorysy, program konserwatorski, aby ubiegać się o dotacje z różnych programów i źródeł.
Od kilku lat właściciele obiektów zabytkowych w Oświęcimiu, którzy planują ich remont lub renowację mogą skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje Urząd Miasta. – Inwestycje prowadzone przy zabytkowych obiektach są bardzo kosztowne. Dlatego z budżetu miasta przekazujemy specjalne dotacje na wsparcie prac konserwatorskich. Salezjanie od lat dbają o sanktuarium, historyczny obiekt odzyskuje dawne piękno. Podoba się mieszkańcom i turystom. Dbałość o zabytki to przecież inwestycja w nasze dziedzictwo i warto ją kontynuować – uważa prezydent Janusz Chwierut. O dotacje z miasta mogą ubiegać się prywatni właściciele, wieczyści użytkownicy lub osoby posiadające inny tytuł prawny do zabytków, wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.