03.09.2019

Oświęcim. Miasto wywalczyło pieniądze na park Pokoju

Wizualizacja parku Pkoju
oświęcim, park pokoju, dofinansowanie unijne,

Miasto Oświęcim otrzymało 5,8 mln zł z pieniędzy unijnych na dofinansowanie I etapu zagospodarowania terenu, pomiędzy ul. Dąbrowskiego, Słowackiego i Tysiąclecia na park Pokoju. Sukcesem zakończyły się kilkumiesięczne odwołania od decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego. – Widać więc, że nasza argumentacja była merytoryczna. Od początku byliśmy przekonani, że mamy rację. Mimo początkowej, negatywnej decyzji, Zarząd Województwa Małopolskiego ostatecznie zmienił zdanie – komentuje prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. – Byliśmy zdeterminowani w pozyskaniu tych pieniędzy, bo mieszkańcy czekają na atrakcyjny park. Uporządkujemy i zrewitalizujemy zaniedbany teren dawnego pasa izolacyjnego pomiędzy zakładami chemicznymi, a osiedlem Chemików. Atrakcyjne aranżacje, nowoczesne urządzenia zabawowe, alejki spacerowe, sztuczny staw dają duże możliwości rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin, a także turystów, których z uwagi na pobliskie hotele i obiekty rekreacyjne nie brakuje w tej części miasta – wyjaśnia.
Miasto złożyło wniosek do konkursu o pozyskanie pieniędzy unijnych na park Pokoju w ubiegłym roku. Starało się o 6,5 mln zł. Projekt przeszedł wszystkie etapy oceny i otrzymał wysokie noty od ekspertów. Innego zdania był Zarząd Województwa Małopolskiego, który w maju tego roku zdecydował o nieprzyznaniu miastu dofinansowania unijnego. Przesądziła o tym punktacja. W ramach kryterium wpływu inwestycji na rozwój gospodarczo-społeczny, Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał projektowi tylko jeden punkt, najniższy z możliwych. Prezydent Oświęcimia nie zgodził z takim stanowiskiem. W ocenie pominięto bowiem dobrą dostępność komunikacyjną tego miejsca, a także wieloletnie tradycje przemysłowe Oświęcimia. Podobnie jak znaczenie tego projektu, który zdegradowanemu terenowi poprzemysłowemu, jakim jest dawny pas zieleni oddzielający osiedle od strefy dawnych zakładów chemicznych, nadaje nowe funkcje i możliwości. I m. in. takie argumenty przywołał prezydent Janusz Chwierut w proteście skierowanym do marszałka Witolda Kozłowskiego. Odwołanie przyniosło przyznanie miastu dwóch dodatkowych punktów. Pomimo stwierdzenia błędu w trakcie oceny oraz ponownego przeliczenia punktów dla oświęcimskiego projektu, Urząd Marszałkowski rozpatrzył protest negatywnie. Nie zaktualizował też listy podstawowej, co przekreśliło szanse zawarcia umowy o dofinansowanie. Dlatego prezydent zwrócił się ponownie do marszałka województwa małopolskiego. Tym razem o aktualizację listy podstawowej dofinansowanych projektów. Jednocześnie złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Małopolskiego.
Ostatecznie Zarząd Województwa Małopolskiego zmienił zdanie i zweryfikował swoją decyzję 29 sierpnia, podejmując uchwałę o przyznaniu miastu dofinansowania unijnego na zagospodarowanie terenu pod parku Pokoju.
Projekt parku Pokoju zakłada m. in. urządzenie w rejonie ograniczonym ul. Dąbrowskiego, Słowackiego i ul. Tysiąclecia strefy zabaw i rekreacji dla maluchów i starszych dzieci. Przebudowana będzie też znajdująca się nieopodal górka tzw. wieloryb. W części spacerowo-rekreacyjnej nowością będzie staw. Całość zostanie uzupełniona o nowe ścieżki spacerowe i rowerowe, ławki, stojaki na rowery, oświetlenie i zieleń parkową. Inwestycja ma kosztować ok. 8,5 mln zł. Ruszy jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest w 2021. Projekt miasta łączy się też z przebudową ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Słowackiego aż do ul. Chemików, która planowana jest w 2021 roku. Tę inwestycję powiat będzie realizował wspólnie z miastem Oświęcim.

 

Wizualizacja parku Pkoju
oświęcim, park pokoju, dofinansowanie unijne,
oświęcim, park pokoju, dofinansowanie unijne,

Font Resize
Contrast