05.10.2018

Oświęcim. Miasto znowu liderem Małopolski Zachodniej

 

Oświęcim znalazł się na 9. miejscu na 179 oceniane gminy w Rankingu Gmin Małopolski 2018, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego w Krakowie i Urząd Statystyczny w Krakowie. Zyskał tym samym tytuł Lidera Powiatu Oświęcimskiego i najlepszego miasta w subregionie Małopolski Zachodniej. – Wysoka lokata miasta nie jest bezpodstawna, biorąc pod uwagę to, co w ostatnim czasie zostało zrobione w Oświęcimiu. Działamy i pracujemy nie dla rankingów i konkursów, ale dla naszego miasta i  mieszkańców. Nie ukrywam, że taki wynik cieszy i zachęca nas do kolejnych przedsięwzięć, a pomysłów mamy wiele – komentuje prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Jury wyłoniło 20 najlepszych miast w całym województwie małopolskim. Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego w Małopolsce. Wyniki oparte są o dane statystyki publicznej zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Pod uwagę brane są średnioroczne: dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (2015-2017 r.), wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (2015-2017 r.), środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych, stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (2015-2017 r), a także wskaźnik zadłużenia gmin (od 2015-2017 r.), wydatki bieżące gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2017 r., liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r., wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 – średni wynik w procentach, odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w 2017 r., saldo migracji na 1000 osób w 2017 r., wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2017 r. i udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy. Trzy pierwsze miejsca w plebiscycie zajmują kolejno: Nowa Wieś, Niepołomice i Zakopane. Najlepsi z Małopolski Zachodniej to: Oświęcim (9), Zator (15), Brzeszcze (16) i Wadowice (18).