20.12.2021

Oświęcim. Mieszkańcy Zasola mają dodatkową część parkową do wypoczynku

Na pierwszym planie widać aleję z kostki brukowej , wzdłuż które stoją ławki i latarniePark na Zasolu znacznie się powiększył. Całość ma w sumie blisko 2,5 ha. Pierwsza część parku powstała cztery lata temu. Zagospodarowano wówczas blisko 1 ha zaniedbanego terenu, położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego. Nadano mu funkcję rekreacyjną i wypoczynkową. W tym roku samorząd miasta zdecydował o zagospodarowaniu pozostałej powierzchni. Dlatego przestrzeń do spotkań i rekreacji została poszerzona, zasadzono kwiaty i drzewa. Ustawiono też niewielki obelisk poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu. Przy alejkach spacerowych są ławki. W nowej części parku jest plac do zabawy dla najmłodszych. Pomyślano też o przygotowaniu miejsca na spotkania mieszkańców. – Park na Zasolu stanowi teraz jedną całość i daje wiele możliwości spędzania wolnego czasu mieszkańcom. Szukaliśmy takich rozwiązań, by zagospodarować go pod kątem rekreacji oraz sposobności do wyciszenia i refleksji dla osób odwiedzających pobliskie Miejsce Pamięci – wyjaśnia prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.
W wydzielonej części parku powstaje Aleja Drzew Pamięci, w której pojawią się kolejne drzewa z miast naznaczonych tragiczną historią. Na razie są dwa. Jedno z baskijskiej Guerniki oraz z niemieckiego Dachau. – W przyszłym roku chcemy zasadzić kolejne z Hiroszimy i Sarajewa. W sumie będzie tu 17 drzew symboli. Aleję zamyka obelisk przybliżający sylwetkę rtm. Witolda Pileckiego. To będzie też ważne miejsce z punktu widzenia pamięci, zadań, które miasto w tym obszarze realizuje – mówi prezydent.
Zagospodarowanie tej części kosztuje ponad 1,6 mln zł. Miasto pozyskało na inwestycję ok. 1,3 mln zł z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. – Park zrealizowaliśmy w ramach programu rządowego, który liczy już 25 lat. W tym czasie w różnych częściach miasta powstały inwestycje, które mają pomóc miastu w wypełnianiu roli strażnika Miejsca Pamięci, a jednocześnie podnosić poziom i jakość życia oświęcimian. Myślę, że park stanie się ważnym miejscem dla zasolan i mieszkańców miasta, będzie też atrakcyjną ofertą dla turystów odwiedzających Muzeum Auschwitz. Zwłaszcza, że za trzy lata powstanie nowe miejsce obsługi zwiedzających muzeum przy ul. Więźniów Oświęcimia – kończy.

Na pierwszym planie widać aleję z kostki brukowej , wzdłuż które stoją ławki i latarnieKolorowy plac zabaw dla małych dzieciJedna z bocznych alejek z kostki brukowej, w środku nowe roślinyObelisk z marmuru, na którym na mosiężnej tablicy jest informacja o rtm. Pileckim