15.04.2020

Oświęcim. Milion złotych na pożyczki dla oświęcimskich małych i średnich firm

Budynek urzędu miasta Oświęcim

Prezydent miasta przygotował kolejną formę wsparcia dla oświęcimskich przedsiębiorców. W ramach nowo utworzonego Oświęcimskiego Funduszu Pożyczkowego ( OFP ) właściciele mikro, małych i średnich firm będą mogli otrzymać pożyczkę, która ma ograniczyć negatywne dla ich działalności skutki pandemii. Miasto przeznaczy na OFP z budżetu 500 tys. zł. Dodatkowe 500 tys. zł dołoży ze środków własnych Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej.

– W tym trudnym dla gospodarki czasie proponujemy kolejną pomoc dla przedsiębiorców z Oświęcimia, dla których największym zagrożeniem jest utrata płynności finansowej czy zatory płatnicze. Pożyczka pozwoli regulować należności wobec pracowników, dostawców czy kontrahentów. Ten łańcuch wzajemnych płatności może pozostać nieprzerwany i uratować niejedną firmę i miejsca pracy. Dla szybkiego wyjścia z kryzysu gospodarczego kluczowe jest utrzymanie płynności finansowej firm i instytucji – wyjaśnia prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Taka pomoc jest dzisiaj możliwa dzięki porozumieniu miasta z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, które na co dzień zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami – dodaje.

Zasady otrzymania pożyczki 

Ubiegająca się o pożyczkę firma musi mieć siedzibę lub oddział w Oświęcimiu i prowadzić działalność przed 1 marca 2020 roku. Zgodnie z założeniem pożyczka może być udzielona wyłącznie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy lub na cele obrotowe. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na dzień złożenia wniosku będą mogli otrzymać maksymalnie 30 tys. zł. Z kolei dla firm, które nie zatrudniają pracowników udzielona pożyczka może wynosić maksymalnie 15 tys. zł. Minimalna kwota pożyczki, na jaką może liczyć sektor MŚP to 5 tys. zł.

– Minimalne oprocentowanie pożyczki w skali roku bez opłat i prowizji wynosi 2,84 proc., co wynika z przepisów. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 60 miesięcy. Pożyczkobiorca może zawiesić spłatę pożyczki na maksymalnie 6 miesięcy, obejmujące raty kapitałowe i odsetkowe. Karencja jest wliczona do okresu spłaty pożyczki – przybliża założenia funduszu pożyczkowego Agnieszka Kmiecik, prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej. Procedury są uproszczone, formalności zostały ograniczone do minimum, a wniosek należy złożyć elektronicznie – podkreśla prezes CBMZ.

W przyszłym tygodniu radni zbiorą się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, aby zająć się między innymi przygotowanym przez prezydenta projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału CBMZ.
O pożyczki będzie można się ubiegać się już od 20 kwietnia, na razie w ramach środków CBMZ. Po decyzji Rady Miasta Oświęcimski Fundusz Pożyczkowy zostanie zwiększony o kolejne 500 tys. zł.

Regulamin Oświęcimskiego Funduszu Pożyczkowego, wzory wniosku o udzielenie pożyczki, umowy i deklaracji wekslowej będą dostępne na stronie Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej http://www.cbmz.pl i stronie Urzędu Miasta w zakładce Dla przedsiębiorcy. Wypełnione dokumenty będzie można przesyłać na adres e-mail: fundusz@cbmz.pl