28.09.2017

Oświęcim. Można już głosować Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie przypomina, że rozpoczęło się głosowanie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które potrwa do 13 października 2017 r. Małopolanie będą mogli zdecydować na co wydać 8 mln zł. Wyniki poznamy do końca listopada.
Każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, może zagłosować w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Oddać można tylko 1 głos, ale za to na dowolne zadanie ze swojego subregionu.
Wśród jakich zadań będą wybierać mieszkańcy? Najwięcej w II edycji BO Małopolska jest projektów prospołecznych (40), edukacyjnych (36), kulturalnych (34) i sportowych (24). Mniej jest z kolei inicjatyw turystycznych (12), ekologicznych (6) i innych (8).

Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie przypomina, że rozpoczęło się głosowanie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które potrwa do 13 października 2017 r. Małopolanie będą mogli zdecydować na co wydać 8 mln zł. Wyniki poznamy do końca listopada.
Każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, może zagłosować w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Oddać można tylko 1 głos, ale za to na dowolne zadanie ze swojego subregionu.
Wśród jakich zadań będą wybierać mieszkańcy? Najwięcej w II edycji BO Małopolska jest projektów prospołecznych (40), edukacyjnych (36), kulturalnych (34) i sportowych (24). Mniej jest z kolei inicjatyw turystycznych (12), ekologicznych (6) i innych (8).

Do wyboru są 3 sposoby głosowania:

a) elektronicznie (pod adresem: http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie)

b) poprzez włożenie wypełnionej karty do urny – w Urzędzie lub w Agendach lub punktach stacjonarnych. Wykaz wszystkich punktów dostępny jest pod adresem: LINK

c) korespondencyjnie na adres Urzędu lub jednej z Agend (liczy się data wpływu do Urzędu).

Ważne! Można oddać 1 głos na dowolne zadanie w subregionie, w którym się mieszka – nie trzeba być zameldowanym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.bo.malopolska.pl