20.09.2021

Oświęcim. Można już segregować odpady kuchenne biodegradowalne

Pojemnik z napisem bio odpady kuchenne ulegające biodegradacjiW altanach śmietnikowych pojawiły się brązowe pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej do pojemników opisanych BIO będą mogli wrzucać: resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, resztki jedzenia. Do pojemników nie wolno wrzucać: ziemi i kamieni, mięsa i kości, tłuszczów zwierzęcych, oleju jadalnego, impregnowanego drewna, odchodów zwierzęcych, płyt wiórowych i pilśniowych, leków, skoszonej trawy, trocin i kory drzew oraz zmieszanych odpadów komunalnych. Prosimy mieszkańców o korzystanie z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.
Właściciele domów jednorodzinnych bioodpady zbierają do worków o pojemności 30 l, które można pobrać bezpłatnie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bema 12 A lub ul. Więźniów Oświęcimia 10. Odbiór odpadów odbywa się na zgłoszenie telefoniczne. Bioodpady można też samemu dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Brązowy pojemnik z napisem bio stoi w altanie śmietnikowej