18.05.2017

Oświęcim. Można składać wnioski na projekty dla seniorów

Oświęcimska Rada Seniorów do 26 maja przyjmuje wnioski na realizację zadań dla seniorów. Na tej cel jest w budżecie miasta 30 tys. zł. Wnioski można składać na przedsięwzięcia:  społeczne, edukacyjne, kulturalne, integracji  międzypokoleniowych, sportowe  i rekreacyjne i promujące miasto Oświęcim.

Wzór wniosku o realizację zadań z zakresu ww. obszarów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
W przypadku wniosków o realizację zadań sportowych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim skierowanych do seniorów, których współorganizatorami są podmioty wymienione w art. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (a które mogą starać się o dofinansowanie ze środków Oświęcimskiej Rady Seniorów) stosuje się przepisy Zarządzenia Nr 0050.189.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014 w sprawie współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim.

Oświęcimska Rada Seniorów do 26 maja przyjmuje wnioski na realizację zadań dla seniorów. Na tej cel jest w budżecie miasta 30 tys. zł. Wnioski można składać na przedsięwzięcia:  społeczne, edukacyjne, kulturalne, integracji  międzypokoleniowych, sportowe  i rekreacyjne i promujące miasto Oświęcim.

Wzór wniosku o realizację zadań z zakresu ww. obszarów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
W przypadku wniosków o realizację zadań sportowych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim skierowanych do seniorów, których współorganizatorami są podmioty wymienione w art. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (a które mogą starać się o dofinansowanie ze środków Oświęcimskiej Rady Seniorów) stosuje się przepisy Zarządzenia Nr 0050.189.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014 w sprawie współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w tym trybie stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

Wszystkie przedsięwzięcia winny rozpoczynać się i kończyć w tym samym roku budżetowym.

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 lub
w pok. 10 Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, w terminie do dnia 26 maja 2017 roku.

Ostateczną decyzję o wyborze wniosków do realizacji – po uzyskaniu opinii merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim – podejmie Oświęcimska Rada Seniorów w formie uchwały,
w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
Do realizacji ORS może wybrać maksymalnie 5 wniosków.

Od decyzji Oświęcimskiej Rada Seniorów nie służy prawo odwołania.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim Bożena Sterczewska, tel. 33 842 93 10.