31.08.2018

Oświęcim. Można starać się o dotację na konserwację obiektów zabytkowych

Do 15 września można składać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach na 2019 rok. Od kilku lat właściciele obiektów zabytkowych w Oświęcimiu, którzy planują ich remont lub renowację mogą skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje Urząd Miasta. O dotację z miasta mogą ubiegać się prywatni właściciele, wieczyści użytkownicy lub osoby posiadające inny tytuł prawny do zabytków, wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, tel. 33 842 92 72.
Do tej pory z dofinansowania skorzystali: prywatny właściciel na renowację pomnika na cmentarzu parafialnym, Zakład Salezjański im. J. Bosko, Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej Siostry Serafitki i parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Fot. Kaplica św. Jacka odnowiona między innymi przy wsparciu finansowym miasta

Font Resize
Contrast