03.03.2015

Oświęcim na piątkę!

Oświęcim zajął pierwsze miejsce w rankingu „Gmina na 5 !”, w którym oceniany jest poziom obsługi potencjalnego inwestora przez urzędy gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Drugi był Toruń, a trzecie miejsce zajęło Krosno. Z województwa małopolskiego na 6. miejscu uplasował się Tarnów. Badania samorządów prowadzone były w ubiegłym roku  przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Zakładzie Otoczenia Biznesu i działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych. Pracownicy naukowi i studenci próbie poddali 656 polskich miast. 

Oświęcim zajął pierwsze miejsce w rankingu „Gmina na 5 !”, w którym oceniany jest poziom obsługi potencjalnego inwestora przez urzędy gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Drugi był Toruń, a trzecie miejsce zajęło Krosno. Z województwa małopolskiego na 6. miejscu uplasował się Tarnów. Badania samorządów prowadzone były w ubiegłym roku  przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Zakładzie Otoczenia Biznesu i działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych. Pracownicy naukowi i studenci próbie poddali 656 polskich miast. 

 

Najpierw był audyt stron internetowych, a następnie oceniano kontakt elektroniczny z gminami, również w języku angielskim. – Przyjęto standaryzowane kryteria oceny, aby możliwe były porównania wyników poszczególnych gmin i stworzenie rankingu. Za pomocą metody tajemniczego klienta i ankiet oceniono odpowiedzi gmin na e-maile a strony internetowe przy użyciu ankiet – wyjaśniają organizatorzy. – Oświęcim uzyskał wysokie oceny w każdym z badanych obszarów, w szczególności trzeba podkreślić perfekcyjną odpowiedź na pytania zadane drogą elektroniczną – podkreślają.

Wyniki rankingu są uwzględniane przy opracowaniu „Raportów atrakcyjności inwestycyjnej regionów” przygotowanych przez SGH we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i mają wpływ na ogólną ocenę postrzegania poszczególnych województw w zakresie ich atrakcyjności.

 

Wręczenie dyplomów laureatom odbyło się w Szkole Głównej Handlowej podczas Forum „Gmin na 5!”, które było okazją do rozmów o dobrych praktykach samorządu w tworzeniu informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów