06.05.2020

Oświęcim. Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych na doraźne wsparcie

Rachunki na stole

Twoja organizacja potrzebuje środków na konieczny do pracy sprzęt albo na składki członkowskie w międzynarodowych stowarzyszeniach? A może obecna sytuacja zbiegła się w czasie z innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami i konieczne jest wsparcie doraźne? Możesz zdobyć środki na to dzięki dotacjom rozdzielanym w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5. Nabór wniosków już się rozpoczął.
Do 30 listopada 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach priorytetu 5 PROO. Warto się jednak pospieszyć, bo dotacje będą przyznawane do momentu wyczerpania środków. Program jest realizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Fot. UMWM

Na co można zdobyć wsparcie?
Na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
na pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
na pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
Uwaga: nabór wniosków rozpoczął się 28 lutego br. Narodowy Instytut Wolności opublikował już pierwsze listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Warto do nich zajrzeć, żeby zobaczyć na jakiego rodzaju działania i w jakich wysokościach są przydzielane dotacje. Ich wykaz możesz sprawdzić pod tym linkiem https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2020/.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą generatora wniosków, dostępnego na dedykowanej stronie. Tu znajdują się również wszystkie potrzebne dokumenty: regulamin konkursu, najczęściej zadawane pytania itp.
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10 – 16.

Źródło: UMWM

Rachunki na stole i dłoń z ołówkiem

 

Font Resize
Contrast