29.06.2021

Oświęcim. Nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków

Baner z informacją o obowiązku złożenia deklaracjiOd 1 lipca każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie zobowiązany do zgłoszenia, czym  go ogrzewa. Dane będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która podlega Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Osoby, które posiadają profil zaufany albo podpis elektroniczny będą mogły złożyć taką deklarację w formie elektronicznej na stronie . Osoby nieposiadające profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego będą to mogły zrobić  w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2. Na wypełnienie deklaracji jest 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących oraz 14 dni w przypadku nowych obiektów, w których zostało uruchomione nowe źródło ciepła. Przesłanie takich danych jest obowiązkowe. Na podstawie informacji gromadzonych w CEEB samorządy będą mogły dobierać odpowiednie polityki i programy do walki ze smogiem.

Ulotka 1F 1

Deklaracja A Budynki I Lokale Mieszkalne

Deklaracja B Budynki I Lokale Niemieszkalne

CEEB Dla Wlaścicieli I Zarządców

Instrukcja Składania Deklaracji Dotyczących źródeł Ciepła W Formie Elektronicznej