23.10.2020

Oświęcim. Nowy rozkład Miejskiego Zakładu Komunikacji. Konsultacje społeczne do 10 listopada

Na przystanku autobusowym  widać dużą tablicę z rozkładami jazdy autobusówOd 21 października rozpoczynają się konsultacje nowego układu tras i rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej, które mają usprawnić poruszanie się po mieście i regionie. Rozkład jazdy nie zmieniał się od wielu lat, pomimo rozwoju miasta oraz okolicznych gmin, do których dociera oświęcimski Miejski Zakład Komunikacji. Zmiany mają zagwarantować wzrost częstotliwości kursowania, lepszą dostępność przewozów oraz więcej bezpośrednich połączeń.
Proponowane zmiany obejmują uruchomienie nowych linii, modyfikację przebiegów tras oraz wycofanie niektórych linii, które zostaną zastąpione innymi połączeniami. Zwiększy się też liczba połączeń autobusowych, które pozwolą na wygodne podróżowanie komunikacją miejską bez przesiadek. Wprowadzone będą cykliczne rozkłady jazdy i koordynacja godzin odjazdów linii jadących w podobnych kierunkach, co pozwoli wyeliminować powtarzalność kursów i przełoży się na zwiększenie odczuwalnej częstotliwości kursowania. Konsultacje prowadzone będą do 10 listopada. Uwagi i opinie należy wpisać do formularza konsultacji społecznych Formularz Konsultacji Społecznych i przekazać  pocztą elektroniczną na adres: izabela.zak@um.oswiecim.pl bądź dostarczyć drogą listowną na adres: Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Gospodarki Miejskiej, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim. Wszystkie uwagi i wnioski do projektu zostaną szczegółowo przeanalizowane, a zasadne będą uwzględnione w nowym rozkładzie jazdy.

Najważniejsze zmiany w ofercie przewozowej poszczególnych linii Informacja

Zmianie ulegną trasy linii 1, 3, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29 oraz linii 2 i 10, które zostaną liniami okólnymi.

Linie 4, 5, 6, 7, 9, 23, 42, 43 przestaną funkcjonować dzięki zwiększeniu częstotliwości kursowania i wydłużeniu tras innych linii. 

Trasy linii 16, 17, 18, 19, 20, 22, 32, 46 pozostaną bez zmian. 

Powstaną dwie nowe linie: nr 0, która będzie kursować w przeciwnym kierunku linii nr 10 oraz nr 12, która będzie kursować w przeciwnym kierunku linii nr 2.

Wprowadzenia nowych rozkładów jazdy planowane jest w przyszłym roku. 

Informacja

Proponowane Rozkłady Jazdy

Formularz Konsultacji Społecznych

Wiata przystankowa Na przystanku autobusowym widać dużą tablicę z rozkładami jazdy autobusów

Proponowane zmiany w linii 1Proponowane zmiany na linii 2 i 4Proponowane zmiany na linii 3Proponowane zmiany na linii 8Proponowane zmiany na linii 10Proponowane zmiany na linii 27