15.03.2022

Oświęcim. Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Baner z logiem miasta i napisem w barwach niebiesko-żółtych" Miasto Oświęcim wspiera UkrainęOd jutra, 16 marca, na podstawie specustawy rozpoczyna się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce, otrzymać numer PESEL, czy podjąć pracę. W Oświęcimiu te sprawy załatwia Wydział Spraw Obywatelskich, który znajduje się przy ul. Solskiego 2.

PESEL mogą uzyskać obywatele lub obywatelki Ukrainy lub małżonkowie nie mający obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy począwszy od 24 lutego 2022 roku.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Wniosek O PESEL Dla UKR Zm V.02

Jakie dokumenty należy przygotować?

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość). W przypadku, gdy osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
Dokument potwierdzający tożsamość ( paszport zagraniczny, akt urodzenia, dowód ukraiński ). Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.