24.10.2019

Oświęcim. Odpadów roślinnych nie wolno spalać

PSZOK w Oświęcimiu

Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia, że w mieście obowiązuje zakaz spalania pozostałości roślinnych, w tym traw i liści, które objęte są selektywną zbiórką i należą do odpadów ulegających biodegradacji. Do zbierania tych odpadów przeznaczone są worki w kolorze brązowym z napisem “Bio”, które udostępnia bezpłatnie Zakład Usług Komunalnych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czy Biuro Obsługi Klienta. Odpady ulegające biodegradacji są odbierane w wyznaczone dni, po wcześniejszym zgłoszeniu do ZUK. Dodatkowo właściciel nieruchomości może samodzielnie zawieźć wytworzone przez siebie odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W Oświęcimiu są dwa takie punkty. Jeden znajduje się przy ul. Bema 12 A, a drugi przy ul. Szewczyka 3. Oba czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00.

PSZOK w Oświęcimiu