16.02.2024

Oświęcim. Oświęcimska Rada Seniorów nowej kadencji

Oświęcimska Rada SeniorówCzłonkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów nowej kadencji na lata 2024-2028 spotkali się w Urzędzie Miasta na pierwszym posiedzeniu. Wyłonili prezydium, któremu przewodniczący Krystyna Kądziołka. Zastępcą został Józef Wiśniowski, a sekretarzem Władysława Mazurkiewicz. Członkowie rady reprezentują różne środowiska seniorskie, udzielają się społecznie, angażują się w projekty kulturalne. W skład 12-osobowej rady wchodzą: Krystyna Kądziołka, Józef Wiśniowski, Władysława Mazurkiewicz, Anna Gryzowska, Halina Karolus, Stanisława Pędziwiatr, Małgorzata Płachta, Krystyna Babraj, Elżbieta Zając, Jerzy Olszewik, Krystian Surma i Janusz Kluba.

W posiedzeniu Oświęcimskiej Rady Seniorów uczestniczył prezydent Janusz Chwierut.
Oświęcimska Rada Seniorów jest zespołem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym przy Prezydencie Miasta. Powstała w 2012 roku. Reprezentuje interesy i potrzeby oświęcimskich seniorów. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. W drugą środę od godziny 11 do 12 spotykają się z mieszkańcami podczas dyżurów w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przy ul. Ludwika Solskiego 2.