14.05.2021

Oświęcim. Park na Zasolu tegoroczną inwestycją miasta z dofinansowaniem z OSPR

 

Prezydent Janusz Chwierut i wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisują umowyW Oświęcimiu podpisano umowy na realizację kolejnych inwestycji w ramach VI edycji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Dokumenty z samorządami ziemi oświęcimskiej podpisał Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. Tegoroczna pula pieniędzy sięga 13 mln zł. W tym roku miasto Oświęcim rozbuduje park na Zasolu. Całość ma kosztować ok. 1,8 mln zł. Z programu na ten cel trafi ok. 1,4 mln zł.
Obecny na spotkaniu prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut mówił, że to samorządy od 25 lat tworzą OSPR. – To ludzie wykreowali pomysły, które zostały zaakceptowane i przyjęte przez rządzących. Ten program funkcjonuje 25 lat i wszystkie rządy obojętnie z jakiego ugrupowania zawsze go wspierały – podkreślał. Jak zaznaczył funkcjonowanie w otoczeniu Miejsca Pamięci jest szczególnym wyzwaniem. – Samorząd Oświęcimia jest powiernikiem tragicznej historii, na barkach miasta i Muzeum Auschwitz spoczywa odpowiedzialność za to miejsce. Aby ochrona tego miejsca była właściwa i godna konieczne jest wsparcie rządowe. Polską racją stanu jest uporządkowanie przestrzeni, szukanie konsensusu pomiędzy pamięcią, a życiem – powiedział prezydent. Dodał też, że OSPR nie może być jedynym wsparciem dla gmin powiatu. Nawiązał w ten sposób do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego po raz kolejny Oświęcim oraz inne samorządy ziemi oświęcimskiej nie otrzymały żadnych pieniędzy, pomimo złożonych wniosków.
Pula 12 896 tys. zł zabezpieczonych w rezerwie celowej budżetu państwa na 2021 r. została rozdysponowana w następujący sposób:
• Powiat Oświęcimski – kwota 4,356 mln zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach, I etapu zadania wieloletniego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince, I etapu zadania wieloletniego Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K
ul. Nideckiego w Oświęcimiu oraz na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu. Ponadto w ramach porozumienia Powiat Oświęcimski otrzyma 20 tys. zł na realizację wieloletniego zadania z zakresu kompetencji rządowych pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa

• Gmina Miasto Oświęcim – kwota 1,4 mln zł na realizację drugiej części zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową;

• Gmina Oświęcim – kwota 2  mln zł na realizację I etapu zadania wieloletniego Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince;

• Gmina Brzeszcze – kwota 5 mln zł na realizację I etapu zadania wieloletniego Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach;

• Gmina Chełmek – kwota 120 tys. zł na realizację I etapu zadania wieloletniego pn. Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 r. Zakłada przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz, a także wsparcie w rozwiązaniu problemów, dotyczących m. in. infrastruktury. W okresie 25 lat budżet państwa przeznaczył na inwestycje pod auspicjami OSPR ponad 122 mln zł. Przy udziale własnym samorządów wykonano wiele inwestycji o łącznej wartości 220 mln zł.

VI edycja w latach 2021-2025 zakłada dofinansowanie na kwotę 61,6 mln zł. Całość programu z udziałem finansowym beneficjentów to ponad 92 mln zł.

Prezydent Janusz Chwierut i wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisują umowyOd lewej strony stoi wojewoda małopolski Łukasz Kmita obok prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Panowie trzymają w ręku podpisane umowyOgólny widok na salę, na której podpisywano umowy