17.11.2022

Oświęcim. Parkuj z głową!

Znak drogowy informujący kierowcę, że znajduje się w strefie zamieszkania. Na niebieskim tle jest postać dziecka, dorosłego, samochód i domKomendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu Joanna Brania apeluje do kierowców o prawidłowe parkowanie. Przypomina, że samochód należy tak zaparkować, aby nie utrudniał przejścia pieszym i nie tarasował wjazdu na posesję.
W Oświęcimiu jest sporo miejsc, w których znajdują się „strefy zamieszkania” oznaczone znakiem D-40 – znak ten ustala zasady panujące w miejscu jego funkcjonowania m. in;
* prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
* możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
* prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
* parkowanie samochodu jest dozwolone tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach,
* wszystkie skrzyżowania znajdujące się w tej strefie, są równorzędne. Oznacza to, że na każdym ze skrzyżowań obowiązuje zasada prawej ręki. Według niej należy zawsze ustępować pierwszeństwa pojazdom, które znajdują się po prawej stronie – kończy Joanna Brania.

Mandat karny w wysokości 100 zł grozi za parkowanie:
• na chodniku
• na drodze dla rowerów
• poza wyznaczonym miejscem w strefie zamieszkania
• w odległości mniejszej niż 15 m od znaku oznaczającego przystanek autobusowy
Mandat w wysokości od 100 do 300 zł grozi za parkowanie:
• w warunkach, kiedy auto jest niewidoczne, lub utrudnia ruch
• na przejściu dla pieszych
• w odległości mniejszej niż 10 m przed lub za przejściem dla pieszych
• na przejeździe kolejowym, tramwajowym i na skrzyżowaniu
• w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania
Kierowco pozostawiając swój pojazd pamiętaj o bezpieczeństwie oraz nieutrudnianiu życia innym uczestnikom ruchu.