12.11.2021

Oświęcim. Pieniądze na sprzęt dla szkół

Baner z informacją o rządowym projekcie i przyznanej miastu kwocie w wysokości 70 tys. złOświęcim pozyskał 70 tys. zł z budżetu państwa na doposażenie szkół w ramach projektu Aktywna Tablica. Miasto ze swojej strony wyłoży na ten cel 17,5 tys. zł. Pieniądze będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze Szkoły Podstawowej Sportowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 11. W kolejnych latach z programu będą mogły skorzystać inne miejskie szkoły. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 Aktywna Tablica.