30.11.2020

Oświęcim. Podatki 2021

Budynek Urzędu MiejskiegoPaździernikowa sesja Rady Miasta przyniosła rozstrzygnięcia w kwestii stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. W przypadku 40 – metrowego mieszkania wraz z gruntem opłata wzrośnie z 36 zł na 38,40 zł, a mieszkania 60 – metrowego wraz z gruntem z 54 zł na 57,60 zł. Za dom 150 m kw. i działkę 1000 m. kw z garażem o powierzchni 20 m kw. opłata wyniesie 567,60 zł, podczas gdy w 2020 roku wynosiła 535,20 zł. Opłata za budynek 100 m. kw i grunt 100 m. kw na działalność gospodarczą wzrośnie z 2446 zł na 2544 zł.

Stawki podatku od gruntów w 2021 roku (od 1 m kw. powierzchni):
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,96 zł,
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 (od 1 ha),
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,32 zł.

Stawki podatku od budynków lub ich części w 2021 roku (od 1 m kw. powierzchni użytkowej):
1. mieszkalnych – 0,64 zł,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,48 zł,
3. zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł,
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 3,21 zł,
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,58 zł,
6. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ( hotele, obiekty noclegowe ) – 12,24 zł

7. od budowli – 2 proc. od wartości

Stawki opłaty targowej w styczniu i lutym obniżone są o 50 proc:
– w dni targowe czyli wtorki, czwartki, soboty i niedziele – 7,00 za 1 m kw. (w styczniu i lutym 3,50 zł od każdego pełnego lub rozpoczętego metra kw. zajętej powierzchni),
– w pozostałe dni – 5,00 zł (2,50 zł),
– przy sprzedaży odręcznej – 3,30 zł (1,65 zł).

Aktualnie trwają prace legislacyjne odnośnie zawieszenia poboru opłaty targowej w 2021 roku. Takie regulacje zostały zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 30 zł rocznie za jednego psa.