17.02.2017

Oświęcim. Podnoszą efektywność wytwarzania, są mniej uciążliwe dla środowiska. Nowe inwestycje Synthos-u

 

Spółka Synthos zakończyła pod koniec roku dwie inwestycje w dziedzinie energetyki, związane nie tylko z podwyższeniem efektywności wytwarzania, ale też dostosowaniem do zaostrzonych wymagań w ochronie środowiska, tj. dopuszczalnymi poziomami emisji zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek siarki, tlenki azotów i pyłów. Pierwsza z nich to budowa nowego kotła fluidalnego, a druga to instalacja oczyszczania spalin dla istniejącego kotła pyłowego. Koszt obu inwestycji to blisko 200 mln zł.

Pierwsza z nich to nowy kocioł fluidalny. Wykonawcą generalnym była firma Rafako. Połączenie kotła z siecią parową odbyło się w grudniu 2015 roku. Przekazanie do eksploatacji miało miejsce w listopadzie 2016 roku.

Na konferencji, podczas której zaprezentowano inwestycje obecni byli m.in: Zbigniew Warmuz, prezes spółki Synthos, Sławomir Czuchrij, dyrektor wydziału energetycznego spółki, prezydent Oświęcimia, Janusz Chwierut i starosta powiatu oświęcimskiego Zbigniew Starzec

 

Spółka Synthos zakończyła pod koniec roku dwie inwestycje w dziedzinie energetyki, związane nie tylko z podwyższeniem efektywności wytwarzania, ale też dostosowaniem do zaostrzonych wymagań w ochronie środowiska, tj. dopuszczalnymi poziomami emisji zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek siarki, tlenki azotów i pyłów. Pierwsza z nich to budowa nowego kotła fluidalnego, a druga to instalacja oczyszczania spalin dla istniejącego kotła pyłowego. Koszt obu inwestycji to blisko 200 mln zł.

Pierwsza z nich to nowy kocioł fluidalny. Wykonawcą generalnym była firma Rafako. Połączenie kotła z siecią parową odbyło się w grudniu 2015 roku. Przekazanie do eksploatacji miało miejsce w listopadzie 2016 roku.

Na konferencji, podczas której zaprezentowano inwestycje obecni byli m.in: Zbigniew Warmuz, prezes spółki Synthos, Sławomir Czuchrij, dyrektor wydziału energetycznego spółki, prezydent Oświęcimia, Janusz Chwierut i starosta powiatu oświęcimskiego Zbigniew Starzec

Pomiary emisji wskazują, ze kocioł spełnia założenia związane z dopuszczalnymi poziomami emisji zanieczyszczeń tj. dwutlenku siarki i tlenków azotu na poziomie poniżej 200 mg/Nm3, a pyłu poniżej 20 mg/Nm3.

 Druga inwestycja to budowa instalacji oczyszczania spalin dla istniejącego kotła pyłowego. Wykonywała ją firma Chemoserwis Dwory. Do redukcji emisji tlenków azotu zastosowano metodę niekatalityczną tzw. SNCR, natomiast instalacja odsiarczania spalin oparta jest na metodzie mokrej, w której sorbentem jest tlenek magnezu. W wyniku procesu odsiarczania powstaje siarczan magnezu, który jest doskonałym nawozem w rolnictwie i sadownictwie. Działania inwestycyjne Synthos ograniczą emisje uciążliwych dla środowiska substancji. Emisja dwutlenku siarki zostanie obniżona o ok. 1360 t/rok ( ok. 63 proc), tlenku azotu o ok. 489 t/rok (ok. 55 proc.), a pyłu o ok. 17,5 ton/rok (ok. 40 proc.).

 

To nie koniec inwestycji w tym obszarze. Spółka ma w planach inwestycje w nowe źródła wytwórcze i dostosowanie istniejących źródeł do nowych norm ochrony środowiska. Przyniesie to efekt w postaci zmniejszania oddziaływania firmy na środowisko.