16.11.2020

Oświęcim. Pokonałeś covid-19? Możesz pomóc innym! Oddaj osocze!

Grafika. Kto może oddać osocze?Chorują zarówno starsi, jak i młodsi. Dlatego nie tylko wśród chorych, ale i wśród ozdrowieńców, dawców cennego osocza, znajdziemy osoby w różnym wieku. Przy oddawaniu osocza obowiązują takie same kryteria, jak przy oddawaniu krwi. Krew i jej składniki, w tym przypadku osocze, mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 lat.

Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na Covid-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

 

Twoja krew

Źródło: NCK

Grafika. Kto może oddać osocze?