23.02.2024

Oświęcim. Pomogą wyposażyć oddział rehabilitacyjny wojskowego szpitala w Samborze w Ukrainie

Dłonie w uścisku. Obok flaga ukraińskaMiasto Oświęcim wyszło z kolejną inicjatywą wsparcia obywateli Ukrainy, którzy od dwóch lat odpierają ataki rosyjskiego agresora. Wspólnie z miastami partnerskimi z Niemiec, Francji i Włoch chce przekazać pieniądze na wyposażenie oddziału rehabilitacji, który staraniem lokalnych władz jest przygotowany w szpitalu wojskowym w Samborze. 24 lutego miną dwa lata dwa od brutalnej napaści Rosji na Ukrainę.
Szpital wojskowy w Samborze jest prowadzony przez miasto. W oddziale będą rehabilitowani żołnierze, którzy trafią tam z powodu odniesionych podczas działań wojennych ran i urazów.
– Każdego roku spotykamy się 27 stycznia, z okazji oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcimia, z naszymi zagranicznymi partnerami. W tym roku prezydent Janusz Chwierut wyszedł z bardzo ważną inicjatywą dotyczącą pomocy naszym przyjaciołom z Sambora. W tym mieście powstaje oddział szpitalny, który ma służyć rehabilitacji i leczeniu żołnierzy wracających z frontu. Prezydent zaproponował, aby miasta partnerskie zebrały pieniądze i zakupiły sprzęt do rehabilitacji. Spotkało się to z akceptacją władz Kerpen, Breisach,, Ballan-Mire, Arezzo i Cori. Czekamy na oficjalne potwierdzenie udziału w tej inicjatywie. Wspólnymi siłami na pewno pomożemy naszym partnerom z Sambora – mówi zastępca prezydenta Oświęcimia Krzysztof Kania.

Miasto Oświęcim deklaruje przekazanie 20 tys. zł na wyposażenie szpitalnego oddziału rehabilitacji w Samborze.
Miasta partnerskie po raz kolejny pokazują solidarność z walczącą Ukrainą i wspierają ukraiński Sambor. Wcześniej przekazywali ukraińskiej społeczności dary w postaci żywności, agregatów prądotwórczych, ogrzewaczy, odzieży. Teraz pomogą rannym żołnierzom, którzy będą leczyć się w samborskim szpitalu wojskowym.
Do inicjatywy planuje dołączyć Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub Samborzan.
Do poniedziałku, do 26 lutego, na budynku Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej będą wisiały flagi: polska i ukraińska dla podkreślenia solidarności Oświęcimia z walczącą Ukrainą w drugą rocznicę agresji Rosji na ten kraj.

Flaga polska i ukraińska na budynku urzędu