19.03.2019

Oświęcim. Ponad 1 mln zł od firmy Synthos na walkę ze smogiem w mieście i gminie

Synthos S. A. zdecydował o wsparciu lokalnych samorządów w walce ze smogiem, przeznaczając ponad 1 milion zł na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne źródła grzewcze.

Zarząd Synthos S.A. podjął decyzję o przekazaniu Miastu Oświęcim darowizny w wysokości 600 tys. zł, a Gminie Oświęcim w wysokości 500 tys. zł z przeznaczeniem na zasilenie realizowanych przez oba samorządy programy wsparcia finansowego dla mieszkańców na wymianę urządzeń grzewczych.

19 marca 2019 r. w siedzibie spółki miało miejsce podpisanie przez Synthos umów darowizn z Miastem i Gminą Oświęcim. Firma Synthos S.A. zobowiązała się do przekazania Miastu Oświęcim 600 tys. zł, z czego 300 tys. zł zostanie wypłacone w tym roku, a druga część w 2020 r.
Synthos S.A. przekaże również na rzecz Gminy Oświęcim darowiznę w wysokości 500 tys. zł, po 250 tys. zł w tym i przyszłym roku.
– Synthos jest obecny na terenie miasta i gminy Oświęcim. Tu mieszkają i stąd pochodzą nasi pracownicy. Staramy się być dobrym sąsiadem, w ciągu kilku ostatnich lat ponieśliśmy wydatki rzędu 50 mln zł na ograniczanie emisji przemysłowych. Wspieramy również wiele inicjatyw oraz organizacji lokalnych. Postanowiliśmy zaangażować się w walkę z niską emisją, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to poważny problem Oświęcimia i okolic. W związku z tym, że trzeba intensywnie i jak najszybciej podjąć działania poprawiające jakość środowiska pojawił się pomysł, aby Synthos partycypował w kosztach modernizacji źródeł ciepła w gminie i mieście – powiedział Zbigniew Warmuz, prezes Zarządu Synthos S.A.

Ważne miejsce w działaniach miasta Oświęcim zajmuje ochrona środowiska. Dotacje do wymiany pieców, uciepłownienie pozostałych mieszkań administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych, rozbudowa i budowa nowych przyłączy centralnego ogrzewania czy program osłonowy dla najuboższych to najważniejsze przedsięwzięcia w najbliższych dwóch latach, które mają ograniczyć niską emisję w Oświęcimiu. – Od kilku lat wspieramy finansowo mieszkańców, dopłacając im do wymiany pieców. Zwiększając kwotę dofinansowania zachęcamy do wymiany ogrzewania na gazowe czy podłączenie do sieci ciepłowniczej. W przypadku ogrzewania gazowego jest to 7 tys. zł. W mieście jest jeszcze sporo domów, których właściciele muszą w stosunkowo krótkim czasie wymienić przestarzałe źródła ciepła na nowe – wyjaśnia prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. – Teraz do naszych działań dołącza firma Synthos. To nasz ważny partner, a przekazana dotacja pozwoli wymienić dodatkowo 40 do 50 pieców rocznie. Wszyscy mamy wspólny cel. Chcemy oddychać dobrym powietrzem. A wspólne działanie przynosi dobre efekty – podkreśla prezydent.

Gmina Oświęcim realizuje program wsparcia finansowego do wymiany urządzeń grzewczych od 2016 r. Obecnie dofinansowane wynosi 5 tys. zł na budynek, przy zastrzeżeniu, że nie może ono przekroczyć 70 proc. kosztów. Wsparcie ze strony Synthos pozwoli dofinansować wymianę dodatkowo 50 przestarzałych źródeł ciepła rocznie.
– Za jeden z ważniejszych celów stawiamy sobie ochronę powietrza, wobec czego szeroko zakrojone działania wspierające wymianę starych pieców na ekologiczne indywidualne źródła ciepła są nieodzowne. Gmina Oświęcim w większości jest zabudowana budynkami jednorodzinnymi, musimy więc ze zdwojoną energią zabiegać o wszelkie możliwości finansowania w tym zakresie. Pozyskane środki pozwolą nam zwiększyć ilość dotacji do wymiany źródeł energii, a jest to jedno z naszych najważniejszych narzędzi, obok działań edukacyjnych – mówi wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek. – Tylko konsekwentne starania na rzecz ograniczenia niskiej emisji pozwolą nam poprawić sytuację, dlatego też chcę złożyć serdeczne podziękowania na ręce prezesa Zbigniewa Warmuza oraz wszystkich pracowników Synthosu zaangażowanych w rozmowy. Liczymy na długofalową współpracę – nie tylko w kwestii ochrony powietrza. Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie specyficznej sytuacji, w jakiej znajduje się gmina Oświęcim i jej mieszkańcy.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie kotły, które nie spełniają norm emisyjnych określonych przynajmniej jako klasa 3, muszą zostać wymienione na ekologiczne do końca 2022 roku, a posiadające klasę 3 lub 4 – do końca 2026 r. Według danych ogólnopolskich, kotły niespełniające tych wymagań mogą stanowić ponad 80 proc. wszystkich wykorzystywanych obecnie urządzeń.