21.06.2021

Oświęcim. Pożegnano dyrektorów szkół i przedszkola. Nominacje na stanowiska wręczono nowym

Do zbiorowego zdjęcia pozują dyrektorzy szkół i przedszkoli kończący kadencję i nowi oraz władze miasta W Urzędzie Miasta odbyło się pożegnanie dyrektorów szkół i przedszkola. Kadencję na stanowisku kierowniczym w Szkole Podstawowej nr 1 zakończyła Anna Wiśniewska, a w Szkole Podstawowej nr 8 Elżbieta Majer. Elżbieta Alencynowicz nie będzie już dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 14. Podziękowania za pracę pedagogiczną i kierowniczą złożył Paniom prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Podkreślał ich zaangażowanie, oddanie uczniom i sprawom szkoły, wspomniał o sukcesach i przeprowadzonych inwestycjach. Do życzeń dołączył też Krzysztof Kania, zastępca prezydenta Oświęcimia i Sylwia Żak-Biesik, naczelnik Wydziału Oświaty.
Spotkanie było okazją do wręczenia nominacji na pięcioletnią kadencję nowym dyrektorom wyłonionym w drodze konkursu.
Od 1 września dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 będzie Katarzyna Chmielewska. Szkołą Podstawową nr 8 pokieruje Krzysztof Jakubik, a Miejskim Przedszkolem nr 14 Monika Przesór-Bułat. Dyrektorami na kolejne pięć lat zostali Grzegorz Olszewski w Szkole Podstawowej nr 2, Agnieszka Bliźnik w Szkole Podstawowej nr 3, Joanna Kuźma w Szkole Podstawowej nr 4 i Renata Chudy w Miejskim Przedszkolu nr 18.Do zbiorowego zdjęcia pozują dyrektorzy szkół i przedszkoli kończący kadencję i nowi oraz władze miasta Prezydent dziękuje odchodzącej z funkcji dyrektora SP nr 8 Elżbiecie MajerPrezydent dziękuje odchodzącej z funkcji dyrektora SP nr 1 Annie WiśniowskiejPrezydent dziękuje odchodzącej z funkcji dyrektora MP nr 14 Elżbiecie AlencynowiczSpotkanie dyrektorów w urzędzie

Władze miasta wręczają nominację dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 1Władze miasta wręczają nominację dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8Władze miasta wręczają nominację dyrektorce przedszkola