02.01.2020

Oświęcim. Poziom zanieczyszczenia powietrza w Oświęcimiu można sprawdzić na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Wyniki pomiarów w Oświęcimiu

Jakość powietrza w Oświęcimiu od 1 stycznia jest rejestrowana przez stacjonarną, nowoczesną i automatyczną kontenerową stację pomiaru zanieczyszczeń, dostarczoną przez WIOŚ w Krakowie. Zabiegały o nią samorządy miasta, gminy i powiatu. Urządzenie stoi na terenie Zakładu Usług Komunalnych i wyposażone jest w automatyczne mierniki pyłu PM10 i do pomiaru BTX, czyli benzenu, toluenu i ksylenu.
Wyniki pomiarów są aktualizowane co godzinę i przesyłane na portal jakości powietrza http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

Do posadowienia stacji konieczne było utwardzenie terenu. Tę część kosztów wzięły na siebie samorządy.

Stacja pomiarów jakości powietrza