04.11.2020

Oświęcim. Praca urzędu

Urząd Miasta OświęcimWedług rządowego rozporządzenia urzędy administracji publicznej, w tym samorządy terytorialne pracują w trybie zdalnym. Nowe przepisy nie wpływają znacząco  na funkcjonowanie Urzędu Miasta Oświęcim. Mimo wprowadzenia pracy zdalnej mieszkańcy mogą tak,  jak do tej pory załatwiać niezbędne sprawy za pośrednictwem usługi ePUAP. Z urzędnikami można kontaktować się online i telefonicznie. Pisma, wnioski, dokumenty czy informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej sprawie można też składać do skrzynki podawczej, która znajduje się w głównym budynku urzędu przy ul. Zaborskiej 2.
Wypracowane rozwiązania zapewniają ciągłość pracy urzędu przy jednoczesnej jak największej ochronie zdrowia pracowników i mieszkańców załatwiających, niezbędne w codziennym życiu sprawy.

Wykaz adresów e-mail i telefonów