27.11.2020

Oświęcim. Przygotowani do zdalnej nauki. Miasto pozyskało ponad 200 tys. zł na zakup laptopów i tabletów

Laptopy i tablety zakupione przez miastoEpidemia koronawirusa zmieniła sposób nauczania. Od kilku tygodni dzieci ponownie zamiast w szkole przyswajają wiedzę siedząc w domach, przy własnych biurkach. Nie wszyscy dysponują sprzętem, który umożliwia uczestniczenie w zajęciach na odległość. Często muszą dzielić go z rodzeństwem. W oświęcimskich szkołach podstawowych problem został rozwiązany. Miasto korzystając z dwóch rządowych programów zakupiło łącznie 73 laptopy i 6 tabletów w ramach projektów „ Zdalna szkoła” i „ Zdalna szkoła plus”, które mają pomóc w nauce online dzieciom z rodzin wielodzietnych. Sprzęt został przekazany do dziewięciu podstawówek podległych miejskiemu samorządowi. – Dyrektorzy wytypowali uczniów, którym jest on potrzebny. Na czas zdalnej nauki został im wypożyczony. Laptopy są też dostępne dla nauczycieli, którzy w większości przychodzą do szkół i uczą online. Kiedy zostaną przywrócone tradycyjne lekcje sprzęt wróci do placówek i będzie można z niego korzystać podczas zajęć – wyjaśnia Krzysztof Kania, zastępca prezydenta Oświęcimia.

W sumie na zakup laptopów i tabletów miasto pozyskało ponad 200 tys. zł.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektów „ Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Projektów Cyfrowa Polska I Unii Europejskiej

Laptopy i tablety zakupione przez miasto