14.11.2017

Oświęcim. Punkty zbiórki odpadów komunalnych czynne już od godziny 7 od 20 do 30 listopada

Zakład Usług Komunalnych informuje, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Szewczyka oraz na ul. Bema od 20 do 30 listopada będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-17. W sobotę tak jak dotychczas, czyli od 8 do 13.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Oświęcimia może oddać bezpłatnie posegregowane odpady komunalne: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przyjmowane są też rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze, farby, kleje, żywice, detergenty, przeterminowane leki, ubrania, zużyte baterie, akumulatory oraz opony z samochodów osobowych. 

Zakład Usług Komunalnych informuje, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Szewczyka oraz na ul. Bema od 20 do 30 listopada będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-17. W sobotę tak jak dotychczas, czyli od 8 do 13.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Oświęcimia może oddać bezpłatnie posegregowane odpady komunalne: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przyjmowane są też rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze, farby, kleje, żywice, detergenty, przeterminowane leki, ubrania, zużyte baterie, akumulatory oraz opony z samochodów osobowych. 

Do punktu można również oddać odpady remontowe tj. gruz, budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kg na rok na jednego mieszkańca. Ilości ponadnormatywne odbierane są za dodatkową opłatą.

PSZOK-i prowadzone są przez spółkę Zakład Usług Komunalnych na podstawie zawartej z miastem Oświęcim umowy. Dostarczone odpady komunalne po zarejestrowaniu i ewentualnym zważeniu zostają zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Po zebraniu partii transportowej odpady przewożone są do instalacji zajmujących się przetwarzaniem danego rodzaju odpadów. Punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty od godziny 8 do 13.