10.02.2020

Oświęcim. Rezolucja radnych potępia niezgodne z prawdą wypowiedzi na temat odpowiedzialności Polski za wybuch II wojny światowej

Radni siedzą przy stołach na sesji Rady Miasta Rada Miasta, na wniosek radnych z Klubu Prawo i Sprawiedliwość, jednogłośnie przyjęła na ostatniej sesji rezolucję, w której potępia wszelkie niezgodne z prawdą wypowiedzi próbujące obciążyć Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Radni wyrażają też nadzieję, że historia męczeństwa ofiar nazistowskiego i sowieckiego totalitaryzmu nigdy nie będzie zapomniana i fałszowana. Apelują też o wspólną refleksję w kwestii zasad budowania stosunków międzynarodowych, które powinny być podstawą wzajemnego szacunku, partnerstwa i dobrego sąsiedztwa. Dokument zostanie przekazany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władz Województwa Małopolskiego i Powiatu Oświęcimskiego.
Treść rezolucji:
Rada Miasta Oświęcim, w 75 -tą rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim, potępia wszelkie niezgodne z prawdą wypowiedzi próbujące obciążyć Polskę odpowiedzialnością za wybuch II Wojny Światowej.
Do wybuchu II Wojny Światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne: hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki. Po zawarciu 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie haniebnego paktu Ribbentrop-Mołotow pierwszymi ofiarami totalitaryzmów były: Polska i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Wojna spowodowała śmierć dziesiątek milionów ludzi, powstanie w Europie nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym największego na terenie Naszej Ziemi Oświęcimskiej oraz Holocaust – jedną z największych zbrodni w dziejach ludzkości. Mimo cierpień, jakie przyniosły czasy hitlerowskiego terroru, Mieszkańcy Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej – narażając własne życie – od pierwszych dni istnienia KL Auschwitz nieśli pomoc więźniom wszystkich narodów – bez względu na to czy byli to Polacy, Żydzi, Romowie, Rosjanie czy przedstawiciele innych nacji.
Rada Miasta Oświęcim, składając hołd ofiarom nazistowskiego i sowieckiego totalitaryzmu, wyraża pragnienie, żeby historia ich męczeństwa nigdy nie była zapomniana i fałszowana.
Rada Miasta Oświęcim – Miasta Pokoju apeluje o wspólną refleksję nad zasadami budowania stosunków międzynarodowych, które powinny być podstawą wzajemnego szacunku, partnerstwa i dobrego sąsiedztwa.

Rezolucja Rady Miasta

Radni siedzą przy stołach na sesji Rady Miasta

Font Resize
Contrast